Tầm Nhìn & Sứ Mệnh

Tầm Nhìn - Sứ Mệnh
Tầm Nhìn (Vision)
Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu Việt Nam về sản phẩm – dịch vụ trong hai lĩnh vực chính Y học và Giáo dục; đồng thời là một Tập đoàn mang tầm vóc quốc gia có sức mạnh chia sẻ và lan truyền các giá trị đạo đức nghề nghiệp tới các khách hàng, đối tác, nhân viên để từ đó hỗ trợ những người có cùng chí hướng “Cùng phát triển, cùng thành công”.

Sứ Mệnh (Mission)
“Truyền tỏa tâm đức, sẻ chia cơ hội, kiến tạo giá trị
  • Mang đến những giá trị về y học và giáo dục hàng đầu phục vụ sức khỏe, sắc đẹp cho con người bằng những sản phẩm có nền tảng khoa học chắc chắn, dịch vụ chất lượng uy tín vận hành bởi đội ngũ nhân sự đặt chữ tâm lên hàng đầu
  • Phát triển các giá trị nhân văn và lan truyền rộng khắp tới các khách hàng, đối tác cùng đội ngũ nhân viên Viva. Y học và giáo dục là hai lĩnh vực mà Viva Group nỗ lực mỗi ngày thêm hoàn hảo để mang lại giá trị tốt đẹp cho đất nước
  • Chia sẻ, tạo cơ hội “cùng thành công” cho đối tác và nhân viên Viva Group; đồng hành trong công cuộc giúp đỡ những bác sĩ giỏi có cùng chung lý tưởng hướng đến “Tâm Đức” được phát triển và thành công trên bước đường khởi nghiệp.
  • Cân bằng lợi ích doanh nghiệp và lợi ích xã hội; thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.
Giá Trị Cốt Lõi
Tâm – Trí – Tín – Chuyên - Chung
Tâm
Viva Group xem chữ Tâm như kim chỉ nam và bảo vệ chữ Tâm như bảo vệ danh dự của chính mình. Chúng tôi tuân thủ pháp luật và duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức kinh doanh, đạo đức xã hội.
Viva Group coi trọng khách hàng và luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Với Viva Group, khách hàng chính là người thân và sự hài lòng của khách hàng chính là thước đo thành công.

Trí
Viva Group tôn vinh giá trị của trí tuệ, trí tiến thủ, trí sáng tạo; đề cao tinh thần chủ động trong việc ứng dụng các mô hình tiến bộ – công nghệ mới – khoa học hiện đại vào quy trình quản lý – sản xuất; khuyến khích sự khác biệt và đổi mới trong mỗi gói sản phẩm – dịch vụ.
Viva Group tạo môi trường trẻ trung, năng động với chủ trương doanh nghiệp “Cùng học, cùng sáng tạo, cùng trưởng thành”.

Tín
Viva Group đặt chữ Tín như tôn chỉ hàng đầu xuyên suốt mọi hoạt động nội – ngoại.
Viva Group luôn nỗ lực hoàn thiện các yêu cầu của khách hàng và cam kết thực hiện trung thực – uy tín; chỉ đảm nhận nhiệm vụ khi có đủ khả năng đáp ứng.

Chuyên
Hoạt động trong lĩnh vực y tế và làm đẹp là lĩnh vực hơn hết đòi hỏi sự chuyên nghiệp cao nhất. Mỗi vị trí trong Vivagroup là chuyên gia và tinh hoa, hiểu rõ sứ mệnh phục vụ và chỉ thực hiện nhiệm vụ khi đã là chuyên gia.

Chung
Viva Group với chủ trương “Cùng chung lớn lên và cùng chung thành công” luôn hướng đến mục tiêu chia sẻ kiến thức, chia sẻ cơ hội cho khách hàng, đối tác và cho chính đội ngũ của Vivagroup. Ở Viva Group luôn có cơ hội cho mọi người.