Giá trị cốt lõi

Tâm

Viva Group xem chữ Tâm như kim chỉ nam và bảo vệ chữ Tâm như bảo vệ danh dự của chính mình. Chúng tôi tuân thủ pháp luật và duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức kinh doanh, đạo đức xã hội.Viva Group coi trọng khách hàng và luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Với Viva Group, khách hàng chính là người thân và sự hài lòng của khách hàng chính là thước đo thành công.

Tín

Viva Group đặt chữ Tín như tôn chỉ hàng đầu xuyên suốt mọi hoạt động nội – ngoại. Viva Group luôn nỗ lực hoàn thiện các yêu cầu của khách hàng và cam kết thực hiện trung thực – uy tín; chỉ đảm nhận nhiệm vụ khi có đủ khả năng đáp ứng.

Trí 

Viva Group tôn vinh giá trị của trí tuệ, trí tiến thủ, trí sáng tạo; đề cao tinh thần chủ động trong việc ứng dụng các mô hình tiến bộ – công nghệ mới – khoa học hiện đại vào quy trình quản lý – sản xuất; khuyến khích sự khác biệt và đổi mới trong mỗi gói sản phẩm – dịch vụ.Viva Group tạo môi trường trẻ trung, năng động với chủ trương doanh nghiệp “Cùng học, cùng sáng tạo, cùng trưởng thành”.

Chuyên

Hoạt động trong lĩnh vực y tế và làm đẹp là lĩnh vực hơn hết đòi hỏi sự chuyên nghiệp cao nhất. Mỗi vị trí trong Vivagroup là chuyên gia và tinh hoa, hiểu rõ sứ mệnh phục vụ và chỉ thực hiện nhiệm vụ khi đã là chuyên gia.

Chung

Viva Group với chủ trương “Cùng chung lớn lên và cùng chung thành công” luôn hướng đến mục tiêu chia sẻ kiến thức, chia sẻ cơ hội cho khách hàng, đối tác và cho chính đội ngũ của Vivagroup. Ở Vivagroup luôn có cơ hội cho mọi người.