Vivagroup là tạo một hệ sinh thái hoàn thiện khép kín cung ứng từ dịch vụ, sản phẩm và con người phục vụ cho ngành nha khoa , ngành làm đẹp thẩm mỹ. Xây dựng giá trị cốt lõi và phát triển tài năng của từng con người bước ra từ ngôi nhà Vivagroup. Nâng tầm giá trị ngành Nha khoa, ngành làm đẹp Việt Nam trên thị trường quốc tế.