Tầm nhìn – Sứ mệnh

“Truyền tỏa tâm đức, sẻ chia cơ hội, kiến tạo giá trị”

Chúng tôi khao khát trở thành một Tập đoàn có tâm – có tầm với cam kết mang đến những giá trị tốt nhất phục vụ sức khỏe, sắc đẹp cho con người nhờ vào những sản phẩm có nền tảng khoa học chắc chắn và dịch vụ chất lượng uy tín, vận hành bởi đội ngũ nhân sự đặt chữ tâm lên hàng đầu.

Với lý tưởng đó, Viva Group không ngừng cố gắng, đầu tư và phát triển các giá trị cốt lõi trong khuôn khổ nhân văn, khoa học và lan truyền rộng khắp tới các khách hàng, đối tác cùng đội ngũ nhân viên của mình. Chăm sóc sức khỏe – làm đẹp và giáo dục là hai lĩnh vực mà Viva Group đang nỗ lực mỗi ngày thêm hoàn hảo để mang lại giá trị tốt đẹp cho đất nước.