VivaGroup

Hệ sinh thái ĐA DẠNG – TOÀN CẦU

Suốt hơn 15 năm qua, VivaGroup đã khẳng định được vị thế vững vàng trên thị trường trong mô hình tập đoàn đa ngành khi xây dựng thành công hệ sinh thái trong đa dạng với 10 công ty con trực thuộc 3 khối kinh doanh Dịch vụ, Sản phẩm/Trang thiết bị và Nhà máy sản xuất.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG – KHỐI KINH DOANH DỊCH VỤ

__________________

 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

KHỐI KINH DOANH SẢN PHẨM /TRANG THIẾT BỊ & KHỐI NHÀ MÁY

___________________

 

DỰ ÁN TRỰC THUỘC VIVAGROUP

Video về VivaGroup

Liên hệ VIVAGROUP

Mọi thông tin liên hệ, xin vui lòng điện tới số hotline:

* Vivagroup tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng, chúng tôi KHÔNG lưu trữ hoặc chia sẻ dữ liệu của bạn cho bất kì mục đích nào khác